Film Slovenia Green


Film Slovenia Green sledi kolesarski poti Slovenia Green Gourmet Route, ki je v letu 2021 nastala v sodelovanju Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green ter destinacij, skozi katere vodi.

Visit Kras


Turizem na destinaciji se predstavlja z blagovno znamko Kras Carso in platformo Visit Kras, ki je pomembna platforma za spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. S to platformo so dosegli sodobno digitalizacijo vodilne destinacije Kras.

Bio Hotels– Hoteli prihodnosti


Peščica hotelirjev - ena vizija. Tako se je vse začelo. Pred približno 20 leti. V času, ko so bili pionirji na področju trajnosti ljudje, ki so jih zasmehovani zaradi tega, ker so eko. Takrat so se BIO HOTELS odločili sprejeti drugačno odločitev in premisliti o turizmu.

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo


IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je certifikacijski organ, katera dejavnost je usmerjena v postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z namenom krepitve zaupanja potrošnikov v kmetijske pridelke oz. živila. Njegovo dejavnost nenehno dopolnjujejo s postopki certificiranja novih shem kakovosti in se prilagajamo razvoju in trendom v kmetijstvu, živilstvu in sorodnih panogah.

Biohotel St. Daniel na drugem mestu med najboljšimi trajnostnimi restavracijami v Evropi


Biohotel St. Daniel je prejel nagrado za drugo najboljšo trajnostno restavracijo med stotimi prijavljenimi iz enajstih evropskih držav.

Biohotel St. Daniel uvrščen med 100 najboljših hotelov v Evropi


Biohotel St. Daniel je bil v začetku leta 2023 po izboru nemške revije GEO SAISON kot edini v Sloveniji uvrščen med 100 najboljših hotelov v Evropi. Uvrstili so ga v kategorijo trajnostni razvoj.