Ritual St. Daniel ni srednja pot. Ni pot povprečnosti. Ni obljuba po novem doživetju. Je trnova pot, ki z resnično odločitvijo in željo po spremembi lahko pomeni začetek nečesa, kar lahko izpolni naše življenje.

Principi Rituala St.Daniel:

Živeti z namenom pomeni živeti v Disciplini. V skladu z Vrednotami in Omejitvami. Ne vrednotami, ki smo jih sami določili, ampak tistimi, ki so nespremenljive in večne. Ki so univerzalne in veljajo za vse ljudi tega sveta. Človek zelo hitro skrene s poti in si vrednote prikroji po svoje. Te zagotovo niso prave, ker sledijo egu. Odgovoren človek se mora odločiti, kako bo živel. Ali bo živel v skladu z Vrednotami in Moralo v vseh vidikih našega življenja ali bo zgolj ugajal in iskal stranpoti.

Ob besedi disciplina se zdrznemo. Ni nam všeč. Preveč zahteva od nas. Z njo so povezani doslednost, skromnost, ponižnost, predanost in večno krotenje našega ega. Da se sprememba zgodi, mora ena generacija v verigi lastne napake priznati, jih ozavestiti in se odločiti, da bo živela po načelih tega, kar je prav. Da bo živela v Resnici. Odločitvi bo sledila žrtev, odrekanje in neredko to, kar imenujemo trpljenje. Spoznanje bolečine je del procesa, ki nas vodi v vredno življenje. Življenje v disciplini, potrpežljivosti in kreposti. Da ne storimo drugim tega, kar ne želimo, da drugi storijo nam. To je edina prava pot. Zaradi odgovornosti do sebe in naših potomcev. Do okolja in zaradi ljubezni do Stvarnika.

Proces spreminjanja se začne z zavestno odločitvijo na nezavedni ravni. Nanj nimamo vpliva. Lahko pa vplivamo na začetek poti, ki je nam vidna in občutena. Da se ta pot začne, je potrebno narediti prvi korak, ki je večkrat naporen in zahteven. Ampak neizmerno dragocen. Z njim se pot začne.