ENERGETSKA PRENOVA HOTEL ST. DANIEL

REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO,
KOTNIKOVA 5, 1000 LJUBLJANA

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Naziv operacije: Energetska prenova Hotel St. Daniel

Začetek operacije: 07.12.2019

Zaključek operacije: 30.09.2022

Kontaktna oseba:
Funkcija: Direktor in lastnik
Ime: Miroslav Prodnik
E-poštni naslov: info@stdaniel.si
Telefon: 041679779

Sklep št. 4300-7/2019/1257

Za izbrano operacijo se odobri sofinanciranje v višini do največ 47.208,00€.

Kratka predstavitev podjetja:
Podjetje ART Nepremičnine d.o.o. od leta 2011 deluje na področju hotelirske dejavnosti. Od vsega začetka smo zavezani k spoštovanju trajnostnega razvoja, skrbi za naravo, obnovljive vire in maksimalno personalizacijo odnosov z gosti. Ukvarjamo se s turistično dejavnostjo, gostinskimi storitvami s poudarkom na lokalnih specialitetah. Organiziramo dogodke in izlete za goste. Sledimo usmeritvam trajnostnega razvoja in Zelene sheme slovenskega turizma. Dejavnost, v kateri se bo vršila investicija, je namenjena prenočevanju gostov in gostinski dejavnosti. Obrazložitev točke 107 (v točki 107 nismo mogli dodati komentarja!): Naše podjetje je v točki 116 podalo izpis dejavnosti, iz katerih je jasno in nedvoumno razvidno, da se ukvarjamo z ustrezno dejavnostjo in imamo le-to tudi registrirano. Obrazložitev točke 114 (v točki 114 nismo mogli dodati komentarja!): Objekt se uporablja za namestitvene in gostinske storitve. Operacija temelji le in zgolj na le-teh.

Podatki o podjetju:
Matična številka: 3974405000 AJPES
Popolno ime: ART NEPREMIČNINE, trgovina in storitve, d.o.o.
Kratko ime: ART NEPREMIČNINE d.o.o.
Sedež podjetja:
Naslov: Hruševica 1B
Pošta: 6222 Štanjel
Občina: Komen
Davčna številka: 55479936
Datum ustanovitve: 16.05.2011

Strateški načrt za naslednjih 5 let:
Strateški cilji podjetja v roku 5 let: – povečanje števila tujih gostov za 10%, – povečanje prihodkov za 11-15% glede na leto 2018, – povečanje prodanih paketov za 10% na letni ravni, – razvoj novih produktov s poudarkom na trajnostnih produktih v povezavi s kulturno dediščino, – energetska obnova objeka v skladu z ekološkimi standardi in usmeritvami, – povečanje števila zaposlenih za 2 osebi, – postati primer vzorčnega eko hotela.

Opis investicije:
Podjetje bo z investicijo v prvi fazi poskrbelo za vgradnjo sončnih celic, na osnovi česar bo postalo energetsko samooskrbno. Na ta način bomo sledili na eni strani trajnostnemu razvoju, na drugi strani pa bomo poskrbeli za zmanjšanje stroškov energije. V naslednji fazi bomo poskrbeli za učinkoviti trajnostni sistem hlajenja z energetsko učinkovitejšim (klime). Poskrbeli bomo za nove koše za odpadke, s čimer bomo dodatno nadgradili obstoječe ravnanje z odpadki v smeri trajnostnega razvoja in trajnostne transformacije. Poskrbeli bomo tudi za vgradnjo konvertenjev s ciljem nadgradnje trajnostnega poslovanja.

Predvidena specifikacija glede na prepoznane potrebe:
1x Sončna elektrarna 7x klima (sedaj so 4 stare enote) 14x (nova lokalna rekuperacija) 2x Zunanja Vrata klet toplotno izolativna Zunanja Vrata Hall – vhod toplotno izolativna Zunanja Vrata restavracija – vhod toplotno izolativna 2x Vrata kuhinja – dostava v kuhinjo iz zunanje strani 15x Kosi za smeti – recikliranje (sobe, hall, restavracija, obe terasi,…) 100x Varčne žarnice 7x menjava oken lesenih v apartmajih 10x menjava dvokrilnih zunanjih lesenih balkonskih vrat« OPOMBA: Sofinanciralo se bo le in zgolj ZUNANJA vrata, kar smo sedaj tudi natančno specificirali in se k temu tudi zavezujemo.

Najvišji delež sofinanciranja je 70% upravičenih stroškov operacije. Višina celotnih stroškov operacije, vključno z povračljivim DDV, kot izhaja iz vloge prijavitelja, je ocena na 85.400,00€. Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije , kot izhaja iz vloge prijavitelja, znaša 67.440,00€. Višina sofinanciranja znaša 47.208,00€, pri tem so nepovratna sredstav v deležu 70% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Opis trenutnega stanja:
Naše podjetje zagotavlja in se zavezuje, da bo sofinanciranje potekalo samo za tisti del, ki je namenjen IZKLJUČNO turistični dejavnosti. To izjavljamo z vedenjem, da smo kazensko odgovorni za morebitne nepravilnosti in da bomo vsa dokazila tudi priložili, iz katerih bo jasno in nedvoumno to tudi razvidno ter da bomo to dokazovali tudi v primeru preverjanja s strani pristojnih inštitucij na kraju samem. Trenutna raba energije je solidna, a opažamo neizkoriščenost rabe sončne energije, s čimer bi poskrbeli za energetsko učinkovitost objekta. Prav tako obstoječe klimatske naprave porabijo preveč energije, zaradi česar posledično plačujemo višje stroške na eni in ne sledimo trajnostnemu razvoju na drugi strani. Odpadke že danes ločujemo, bomo pa to še dodatno nadgradili z nakupom novih košev s ciljem maksimalne optimizacije na področju odpadkov. Enako velja tudi glede vgradnje konverterjev.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj.