SANCTA VIRIDITAS JE BOŽJA ZELENA MOČ, KI JO JE STVARNIK NAKLONIL VSEM ŽIVIM BITJEM. VIRIDITAS JE NAŠA VEZ S PRESEŽNIM.

“Vsi elementi so prisotni v človeku in vsak človek lahko deluje skozi te elemente, ki so ogenj, zrak, voda in zemlja. Te štiri temeljne snovi so prepletene in povezane do te mere, da nobene od njih ni mogoče ločiti od drugih; med seboj so tesno povezane…” (zapis Svete Hildegarde).


Spoznanje, katere zdravilne snovi so primerne za naš organizem, ne temelji zgolj na racionalni podlagi. Razumevanje delovanja zdravilnih snovi zahteva poglabljanje, ki temelji na tem, da slišimo izven sebe. Um ni izključen, ampak nam ravno njegova sistematičnost in racionalnost pomagata raziskovati. Notranje poslušanje in modrost pa nam omogoči slišati Božansko. Življenje v sozvočju z naravo, ki je mikrokozmos v makrokozmosu.

Sancta Viriditas je sveta zelena moč, ki je bila naklonjena vsem živim bitjem. Viriditas je naša vez s presežnim. Je sinergija med človeškim in presežnim. Je duhovna beseda, ki prek narave preide v našo dušo in telo. O nastanku življenja je Hildegarda zapisala: »Iz zelene so nastala nebesa in zemlja in vsa lepota na svetu. Človek je neposredno povezan s kozmičnimi silami. Ko človek ni v sozvočju z Bogom in svetom, v katerem prebiva, pride do neravnovesja«.

Poleg Viriditas določajo obstoj tudi štirje elementi: Zrak, Ogenj, Zemlja in Voda, iz katerih je narejeno vse v mikro- in makrokozmosu. Ravnovesje vseh štirih elementov je temelj za popolno delovanje žive in nežive narave.

Prvi zapisi o univerzalnem konceptu štirih elementov, po katerih deluje celoten kozmos, so bili znani že v starem Egiptu. V klasični Grčiji jih je Empedokles (450 pr. n. š) poimenoval štiri korenine. Platon jih je pozneje poimenoval s terminom, ki ga poznamo še danes – štirje elementi.

Vsak od štirih elementov ima sebi lastne glavne lastnosti, ki ga opišejo. Sveta Hildegarda je te lastnosti poimenovala Primarne subtilnosti. Temelj subtilnosti je harmonično delovanje štirih elementov in z njimi povezanih lastnosti štirih sokov in štirih temperamentov. Subtilnost pomeni energetsko substanco v naravnih snoveh, ki učinkuje na človeka. Subtilnost opiše lastnost hrane ali zdravilne snovi (zelišča in kristali). Hildegarda opisuje toplo, hladno, suho in vlažno subtilnost, ki lahko glede na svojo intenzivnost pozitivno ali negativno vpliva na človeka. Subtilnost ne opisuje materialnih ali kemičnih značilnosti snovi (vitamine, minerale), ampak deluje na energijski ravni. Toda prav od subtilnosti in vrstnega reda, po katerem različno delujoče subtilne snovi prihajajo v telo, je odvisno, ali je določena snov za človeka primerna ali neprimerna.

Ko se spojijo štirje elementi s primarnimi subtilnostmi nastanejo štirje telesni sokovi. Štirje telesni sokovi so kri, flegma, rumeni žolč in črni žolč. Ravnovesje v organizmu je lahko vzpostavljeno pod pogojem, da so vsi štirje sokovi uravnoteženi.

Človekov značaj in štirje temperamenti

Temperament je uravnoteženo in harmonično razmerje štirih elementov, subtilnosti in štirih telesnih sokov. Štirje temperamenti opisujejo štiri tipe osebnosti: sangvinik, flegmatik, melanholik, kolerik.

Kako lahko določimo, katera zelišča so najbolj primerna za določenega človeka?

Zelišča so prek štirih elementov in glavnih lastnosti povezana s temperamentom človeka. Vsako zelišče ima sebi lastno primarno subtilnost: toplo – mokro (zrak), toplo – suho (ogenj), mrzlo – suho (zemlja) in mrzlo – mokro (voda).

“Za vsako bolezen rožca raste. Ampak vsaka rožica ni za vsakega človeka.” Zakaj ne?

“Kajti raznovrstna plemenita zelišča ter praški in začimbe, ki jih izdelujemo iz plemenitih rastlin, zdravemu telesu, če jih uživa brez reda, ne bodo koristili, ampak škodili, tako da se mu bo kri osušila in telo postalo mršavo, saj v njegovem telesu ne bodo našli sokov, na katerih bi lahko sprostili svoje sile. Te snovi človeka ne krepijo, ne spodbujajo rasti mišic, temveč samo uničujejo slabe sokove, s katerimi se bojujejo. Če jih uživamo, moramo to početi previdno, s pametjo in le, če je potrebno…” (zapis Svete Hildegarde).

Ponazoritev s primerom za lažje razumevanje: Prevladujoči element kolerika je Ogenj, glavna lastnost pa Vroče in Suho. To pomeni, da za kolerika ni priporočljivo uživati pekočih in suhih zelišč (npr. česan). Ta zelišča bodo še bolj podžgala v koleriku element Ognja in mu telo pregrevala in izsuševala.