ZNALI SO BRATI VETER, OBLAKE, MAH, KAMNE, ZVEZDE… ZA VSAKO BILKO SO VEDELI, KDAJ JE DOZORELA, DA JO LAHKO UTRGAJO IN UPORABIJO V ZDRAVILNE NAMENE.

Naši predniki so živeli modro. Odgovorni so bili do narave. Bila jim je zgled, ogledalo in učitelj. Vedeli so, da od narave lahko pričakujejo vsaj ravnovesje, če že ne popolnosti. Vedeli so, da se je ne da izsiljevati, prevarati, da ne prenese nepoštenosti. Spoštovali so jo, saj so se zavedali, da jim omogoča preživetje na tem svetu in dostop do presežnega. Je kot namig in alegorija, ki skozi lastni obstoj vidnega govori o Večjem.


Ravno zato so bili zmožni brezpogojne ljubezni. Njihova primitivnost je bila njihova najgloblja modrost. Njihova naivnost največja prednost. Poznali so rastline, lišaje, delčke narave, kjer so živeli. Znali so brati veter, oblake, mah, kamne, zvezde… Za vsako bilko so vedeli, kdaj je dozorela, da jo lahko utrgajo in uporabijo v zdravilne namene. Narava jim je pomenila svetinjo, za katero so bili dolžni skrbeti, jo negovati, ohranjati in neokrnjeno predati naslednji generaciji.

Poznali so starodavne obrede, ki so bili tesno povezani z naravo. Odkrivali so vzorce, po katerih narava deluje. Vodo so zavreli, ker so si zaželeli čaja in ne zaradi želje po vedenju, kaj se na fizikalni ravni dogaja z vodo, ko zavre.

Za nas skorajda nepredstavljivo, da se človek uleže pod drevo ob določeni uri in tam zaspi. Zakaj? Da počne nekaj popolnoma naravnega. Združuje se s silnicami narave. Intuitivno so vedeli, kdaj njihovo telo potrebuje negativne zemeljske ione za uravnoteženje telesa. Njihovo čutenje in odgovornost do narave je bilo čisto, lepo in tiho. Svojega znanja niso obešali na veliki zvon in se z njim hvalili. Ni jim bilo treba. Najpomembnejše stvari se zgodijo v tišini.

Za sabo so pustili neslišno dediščino, ki je bila le redko zapisana. Nekaj tega vedenja se je ohranilo. Zavejmo se, da smo mi tisti, ki moramo prevzeti pobudo in to dragoceno dediščino ohraniti in jo predati naslednjim rodovom.

Del tega vedenja naših prednikov je tudi nihalo.

Nihalo je orodje, ki spodbudi naše zaznavanje subtilnih vibracij, ki so zunaj okvirjev klasičnega znanstvenega razumevanja. Vodi nas v raziskovanje subtilnega, intuitivnega in očem nevidnega. Kliče k razmisleku o tem, kako povezati materialno in presežno.

Energetsko polje človeka lahko s pomočjo nihala vzpostavi stik z energetskimi polji žive in nežive narave. Z njimi resonira ali ne. Je v harmoniji ali ni. Poveže se in razbere odgovore na vprašanja, na katere ne najde odgovora le z uporabo razuma, ampak v povezavi z njim.

Na zavestni ravni prejemamo okrog tisoč informacij na sekundo. Na nezavedni ravni prejemamo nekaj tisočkrat več informacij na sekundo. Vseh teh informacij iz nezavednega ne moremo procesirati na zavestnem nivoju. Lahko pa z ravni nezavednega pridobimo želeno informacijo s pomočjo radiestezijske metode. S pravilno zastavljenim vprašanjem, ki mora biti zelo natančno in konkretno zastavljeno, zato da lahko dobimo pravi odgovor v obliki da ali ne. Z gibom roke se podzavestno ustrezno odzovemo in nihalo, ki ga držimo v roki, zaniha v določeni smeri. Mi smo v tem primeru inštrument, nihalo je kazalec na inštrumentu.