EKOLOŠKI NAČIN ŽIVLJENJA

Trajnostno, ozaveščeno, ekološko in zdravo je naša edina izbira.

 

Nismo ekološki, ker je moderno! Ekološko ne more biti trend! Je nekaj najbolj naravnega.

 

Ekološko je najvišja stopnja trajnostnega razvoja.

 

Je osebna odločitev in hkrati sprejemanje odgovornosti do prihodnjih generacij in okolja. Ekološki način življenja se ne zgodi od danes na jutri. Je proces.

 

Najtežje je spremeniti samega sebe. Kje drugje pa sploh lahko začnemo? Ko spremeniš sebe in to zares živiš, se začne preobrazba ožje in nato vedno širše okolice. Smo socialna bitja in odvisni od okolja. Zato z zavedanjem skupnosti vplivamo na celoten ekosistem. Ga naredimo prijaznejšega za naše otroke.

 

 

Spoštovanje okolja mora biti naša zaveza in odgovornost.