Človekova pot lahko vodi vedno bolj stran od Bistva ali vodi nazaj k Resnici. Poti do Resnice so 3.

Resnica je ena sama.Ni deljiva.Ni delna.


Njeno razumevanje ne poteka na različnih ravneh. Izpolnjena je lahko samo v celoti. Človekova pot lahko vodi vedno bolj stran od Bistva ali vodi nazaj k Resnici. Kreator nam govori o prvem, resničnem, nam zdravem in edinem nam vrednem po treh poteh:

Potom narave. Narava je kreirana dobro. Edini organizem, ki ji lahko in tudi ji škoduje, je človek. Človeški ego je tisti, ki preprečuje videti, kako je vse odvisno in popolno. Vsakdo, ki se uči in spoznava zakonitosti narave, ji postaja podoben. Občuti veličino narave. Neizmerno moč in ponovljive vzorce popolnosti, ki omogočajo obstoj in razvoj znanosti. Vsak atom, vsak subatomski delec, vsako živo bitje je z namenom. V naravi vlada odvisnost. Popolna odvisnost, ki omogoča obstoj celote. Bolj spoznavamo živa bitja v naravi, bolj smo presunjeni nad popolnostjo. Vsak del celice je neverjetno popoln. Vso razmerje in zakonitosti vesolja so čudež, ki nas postavi z nogami trdno na tla in nam pove, da je naš osebni ego tisti, ki nas ovira pri spregledanju. Lastna pomembnost, ki vidi le lastna čustva, ne dopusti užitka namena.

Potom vesti, ki odreagira pri slehernem človeku na svetu na enak način. Ne glede na okolje, kulturno ali politično ozadje se odzove tako, da nam da jasno vedeti, ali delamo prav ali narobe. Ali smo priče greha ali ne? Ali delamo tako, kot si želimo, da bi drugi delali z nami, ali v nasprotju tega? Vest se utrudi, če je ne poslušamo. Če jo zavestno zatremo, se bo nehala oglašati in pustila prosto pot napačnemu.

Tretja pot so besede, ki so navdahnjene skozi transcendentno. Resnica, ki jo zmaterializirani človekov pogled na svet tako težko prizna. V celotni zgodovini, do sodobnega sveta, pa je imel pomen, ki ni bil podvržen razsodbi ampak analizi. Kreator je imel svoje mesto. Človek svoje. Kadarkoli v zgodovini je človek hotel izpodriniti Kreatorja, se je izgubil v svoji nebogljenosti. Ciljal je visoko, ni si pa znal odgovoriti na osnovna vprašanja, ki jih v določenem obdobju vpraša tudi otrok. Od kje, kaj je naš namen in kaj sledi? Od kje je vse tako kompleksno, če je na koncu nič. Konec brez razlage.

Narava, ki je v mikroskopu in v teleskopu čudež.

Napisana beseda, ki črpa iz Resnice.

Verjamem. Nič se ne zgodi po naključju. Nič! Ampak z namenom.

FAQ

Trajnostno, ozaveščeno, ekološko in zdravo je naša edina izbira. Nismo ekološki, ker je moderno! Ekološko ne more biti trend! Je nekaj najbolj naravnega. Ekološko je najvišja stopnja trajnostnega razvoja.

Je osebna odločitev in hkrati sprejemanje odgovornosti do prihodnjih generacij in okolja. Ekološki način življenja, ki se ne zgodi od danes na jutri. Je proces. Spoštovanje okolja mora biti naša zaveza in odgovornost.

Naša kuhinja temelji v večjem deležu na rastlinski hrani. Jezik rastlinske hrane je preprost, izvoren in subtilen. Naši predniki so ta jezik prepoznali in ga razumeli. Spoštljivo so negovali in obdelovali prst in vanjo ob pravem času položili drobna sema in krhke rastline. Ob tem so molili, se orientirali po zvezdah, luni in vremenskih pojavih Zavedali so se, da se ravno v krhkosti rastlin in nepredvidljivosti narave skriva velika moč, ki nas ohranja žive. Da bo iz njih nekoč zrastla zdrava in močna rastlina, ki bo obrodila sadove. Sadove življenja in preživetja. Tudi v naši kuhinji se zavedamo kakšno moč ima zdrava in energetsko polna rastlinska hrana. Ustvarjena je samozadostna. Popolna. Brez pretiravanja lahko rečemo, čudežna.

Rastlinska hrana se dopolnjuje z vegetarijanskimi živili – mlečni izdelki in medom. Drugih živil živalskega izvora (meso in ribe) v naši kuhinji ni.

V naši kuhinji uporabljamo izključno živila certificiranih ekoloških pridelovalcev – lokalnih partnerjev s Krasa in drugih ekoloških partnerjev iz Slovenije. To, da je nekaj domače, še ne pomeni, da je ekološko. Certifikat in kontrola nam zagotavljata 100 %, da je vse, kar pride do nas, pridelano in vzgojeno po ekoloških pravilih.

Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Slovenija ima zaradi naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za ekološkego kmetovanje.

Uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti ni dovoljena. Na državnem nivoju je zagotovljen nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov od njive do krožnika.

Kdaj ste nazadnje naježili in ob tem čutili, da je ta trenutek drugačen kot vsi ostali? To se vam bo  zgodilo ob poslušanju Solfeggio frekvenc. Spodbudile bodo primarne in nagonske občutke, ki jih nosimo v sebi, ampak se jih ne zavedamo.  Bolj jih boste čutili, kot slišali. Kot da se vračaš v dom, ki ga ne poznaš več. Primarna sila te vodi v znan kraj. Nekaj časa se jim upiraš, nato se jim prepustiš. Bolj skušaš najti racionalno razlago, bolj razum postaja neoprijemljiv. Pride trenutek ko se popolnoma sprostiš. V vsaki sobi so Solfeggio vilice z določeno frekvenco. Z njimi boste lahko uglasili prostor in opravili večerni ritual.

Brezplačni parkirni prostor je zagotovljen za vse naše goste.

Smo veliki ljubitelji živali. V našem hotelu bivata dva kužka in trije mucki. Zato so domače živali dobrodošle. Žal smo omejeni pri velikosti kužkov. Maksimalna velikost kužkov je do 20kg.

Ker vemo, da je včasih težko najti primerno varstvo za svojega štirinožnega prijatelja ter si vedno več gostov želi potovati s svojimi ljubljenčki, z veseljem sprejemamo tako kužke kot muce. Vendar, ker je v hotelu veliko različnih gostov ter ker bi radi zagotovili udobje in varnost vseh, prosimo da upoštevate sledeči pravilnik:

Pravilnik za hišne ljubljenčke:

  • ni dovoljeno imeti več kot dve živali na sobo naenkrat
  • živali morajo biti na povodcu ali v nosilcu, ko so v javnih prostorih hotela
  • v sobah živali ne smejo ostati brez nadzora ter ne smejo spati na postelji/kavču
  • živali morajo biti sobno čiste – hotel si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov čiščenja, v kolikor žival opravi potrebo v sobi
  • zaradi varnosti sobarica ne bo očistila sobe, če je v njej žival brez nadzora. V kolikor se z živaljo nahajate v sobi, jo privežite na povodec oziroma zavarujte na drug način (kletka, nosilec).
  • lastnik je odgovoren za morebitne poškodbe (tako materialne kot telesne) in madeže, ki jih povzročijo živali. Biohotel St. Daniel si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov oziroma zahteve po plačilu dodatne noči (zaradi nezmožnosti oddaje sobe) ter lahko od lastnika živali zahteva popravilo ali zamenjavo poškodovanih stvari
  • prosimo vas, da upoštevate prisotnost drugih gostov ter omejite hrup, ki bi ga lahko povzročila žival. V kolikor ne boste omejili hrupa vas bomo prosili, da hotel predčasno zapustite
  • lastnik je odgovoren za ohranjanje čistoče na hotelskih površinah za svojimi ljubljenčki
  • pridružujemo si pravico, da za neprijavljenega hišnega ljubljenčka zaračunamo 100,00 €