Biohotel St. Daniel je bil v začetku leta 2023 po izboru nemške revije GEO SAISON kot edini v Sloveniji uvrščen med 100 najboljših hotelov v Evropi. Uvrstili so ga v kategorijo trajnostni razvoj.

Biohotel St. Daniel je bil v začetku leta 2023 po izboru nemške revije GEO SAISON kot edini v Sloveniji uvrščen med 100 najboljših hotelov v Evropi. Uvrstili so ga v kategorijo trajnostni razvoj.

V St. Danielu se zgodovinske tradicije naših prednikov in njihove skupnosti srčno zavedamo in jo spoštujemo. Tradicijo skušamo po najboljših močeh ohranjati. Ne le zaradi tradicije, ampak iz hvaležnosti do naših prednikov. Ker je tako prav. Skozi leta se je oblikovala krasna skupnost. Skupnost, ki jo veže zaveza do odgovornega življenja.

Nad našim delom bedita dve kontrolni inštituciji. Nadzorna organa, ki kontrolirata naše delo sta nemška kontrolna organizacija Biohotels in slovenska kontrolna organizacija IKC.

Ekološka organizacija Biohotels nadzira celotno naše delo: kontrola ekološke hrane, kozmetike, čistil, količino zavržene hrane, porabo vode in elektrike, glikemočni odtis.

Ekološka organizacija IKC Maribor izvaja nadzor nad našo kuhinjo. Tako nad pretokom ekološke hrane kot tudi nad vsemi potrebnimi ukrepi, ki jih moramo upoštevati po slovenski zakonodaji (Haccap in sanitarni ukrepi).
Dokazilo, da se vsako leto držimo ukrepov, ki so nam zapovedani, so letno izdani ekološki certifikati. Kazen za kršitev ukrepov je visoka. Ne samo v finančnem smislu. Predvsem v moralnem. Biti zavezan ekološkemu načinu življenja je visoka moralna vrednota, ki so nam jo zapustili naši predniki.