Biohotel St. Daniel na drugem mestu med najboljšimi trajnostnimi restavracijami v Evropi

Akcijski načrt EU za razvoj ekološke pridelave, sprejet marca 2021, temelji na pristopu, ki strmi k spodbujanju ekološke pridelave s povečanjem povpraševanja potrošnikov po ekoloških proizvodih. Za to je med drugim potrebna večja ozaveščenost javnosti o značilnostih in prednostih ekološke pridelave. V ta namen akcijski načrt vključuje uvedbo letnih nagrad za priznanje odličnosti v ekološki vrednostni verigi.

Sistem ekoloških priznanj EU obsega 7 kategorij in 8 posameznih priznanj. Priznanja se podeli različnim akterjem v ekološki vrednostni verigi, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt z resnično dodano vrednostjo za ekološko pridelavo in porabo. Druga edicija »EU Organic award« poleg nagrajevanja odličnosti v celotni ekološki verigi obeležuje tudi 23. september kot Evropski dan ekološkega kmetovanja, z namenom dviga zavesti ekološke pridelave in predelave.

Letos je Evropski ekonomsko-socialni odbor v kategoriji Najboljša ekološka restavracija/prehranska storitev nagradil tudi enega od kraško-brkinskih ponudnikov.

Biohotel St. Daniel je prejel nagrado za drugo najboljšo trajnostno restavracijo med stotimi prijavljenimi iz enajstih evropskih držav.


~ HVALEŽNO – ISKRENO – SKROMNO – PREDANO ~

»Teh načel se držimo v naši kuhinji. Nič novega ne izumljamo. Odstiramo zaprašene liste starih knjig, v katerih se skrivajo recepture, ki smo jih skorajda pozabili. Ne brskamo samo po kuharskih knjigah. Naš vir so tudi Svete knjige. Naše recepture temeljijo na ekološki, sezonski, avtohtoni in v skladu z naravo pridelani hrani.«

Biohotel St. Daniel je kot prvi ponudnik namestitev na Krasu že leta 2017 pridobil mednarodni okoljski znak Bio hotel, danes pa se na Krasu in v Brkinih lahko pohvalimo že s trinajstimi turističnimi ponudniki, ki imajo vsaj en okoljski znak.
Več o nagradi: EU Organic Awards 2023 (europa.eu)