Adam in Eva, Lucas Cranach starejši (l.1538)

Bistvo odgovornosti je v zapisu, ki smo ga s sabo prinesli na svet.

V iskanju neulovljive sreče in izpolnjevanju nepotešenih čustev smo pozabili, da nam je bilo dano vse, kar potrebujemo za lepo življenje.

Dana nam je bila vest, da ločimo med tistim, kar je prav, in tistim, kar ni. Svobodna volja, da se odločimo, da ne zavijemo s prave poti. Narava, da se lahko čudimo njeni popolnosti in jo spoštujemo. Hvaležnost, da smo lahko prepričani, kaj je naš namen. Zavedanje, da nismo splet naključij, ampak smo plod ljubezni in ljubezen lahko tudi najdemo.

Bistvo naše hiše je bivanje v skupnosti, ki jo sestavljajo odgovorni, predani, skromni, potrpežljivi in pogumni ljudje. Skupnost, ki nam lahko pomaga ponovno obuditi občutek Odgovornosti. Da znamo ločiti med tem, kar je prav in kar ni. Da se odločimo, da ne škodimo. Da vemo, da popolnost stvaritve ni splet naključji. Da se zavedamo naše majhnosti in nebogljenosti. Da vemo, kaj je naš namen in smo zato vredni sreče.

Smo neizmerno hvaležni, da lahko bivamo in delujemo v tako nedotaknjenem in ranljivem ekosistemu kot je Kras. Naš namen je, da ga ohranimo takega kot so nam ga zapustili naši predniki. Vrnimo se domov. Na Kras.

Obisk Krasa je odgovoren. Odgovoren do narave in ljudi. Do snovne in nesnovne dediščine. Hvala vam za vašo odgovornost. Hvala, da ste se odločili obiskati Kras, neokrnjeni biser na Zemlji.

Od tistega trenutka v rajskem vrtu, ko je en sam ugriz porušil harmonijo sveta, je človek poskušal hoditi po svoji poti, biti gospodar in ustvariti svoje kraljestvo.

Narava, ki je čudež tako v mikroskopu kot skozi teleskop.

Hvaležnost, da smo lahko prepričani, kaj je naš namen.

Zavedanje, da nismo splet naključij, ampak smo plod ljubezni.

FAQ

Trajnostno, ozaveščeno, ekološko in zdravo je naša edina izbira. Nismo ekološki zgolj zato, ker je to moderno! Ekološko ne more biti trend! Je nekaj najbolj naravnega. Ekološko je najvišja stopnja trajnostnega razvoja.

Je osebna odločitev in hkrati sprejemanje odgovornosti do prihodnjih generacij in okolja. Ekološki način življenja, ki se ne zgodi od danes do jutri. Je proces. Spoštovanje okolja mora biti naša zaveza in odgovornost.

Naša kuhinja temelji predvsem na rastlinski hrani. Jezik rastlinske hrane je preprost, izvoren in subtilen. Naši predniki so ta jezik prepoznali in ga razumeli. Spoštljivo so negovali in obdelovali prst in vanjo ob pravem času položili drobna semena in krhke rastline. Ob tem so molili, se ravnali po zvezdah, luni in vremenskih pojavih. Zavedali so se, da se ravno v krhkosti rastlin in nepredvidljivosti narave skriva velika moč, ki nas ohranja žive. Da bo iz njih nekoč zrastla zdrava in močna rastlina, ki bo obrodila sadove. Sadove življenja in preživetja. Tudi v naši kuhinji se zavedamo kakšno moč ima zdrava in energetsko polna rastlinska hrana. Ustvarjena je samozadostna. Popolna. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je čudežna.

Rastlinska hrana se dopolnjuje z mlečnimi izdelki, mesom in medom.

V naši kuhinji uporabljamo izključno živila certificiranih ekoloških pridelovalcev – lokalnih partnerjev s Krasa in drugih ekoloških partnerjev iz Slovenije. To, da je nekaj domače, še ne pomeni, da je ekološko. Certifikat in nadzor nam v celoti zagotavljata, da je vse, kar pride do nas, pridelano in vzgojeno po ekoloških pravilih.

Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Slovenija ima zaradi naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za ekološko kmetovanje.

Uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz njih ter različnih regulatorjev rasti ni dovoljena. Na državni ravni je zagotovljen nepretrgan in pregleden nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov od njive do krožnika.

Brezplačni parkirni prostor je zagotovljen za vse naše goste.

Smo veliki ljubitelji živali. V našem hotelu bivata dva kužka in dve mucki. Zato so domače živali dobrodošle. Žal smo omejeni pri velikosti kužkov. Največja dovoljena velikost kužkov je do 10 kg.

Ker vemo, da je včasih težko najti primerno varstvo za svojega štirinožnega prijatelja, ter da si vedno več gostov želi potovati s svojimi ljubljenčki, z veseljem sprejemamo kužke. Vendar, ker je v hotelu veliko različnih gostov, ter ker bi radi zagotovili udobje in varnost vseh, prosimo, da upoštevate naslednji pravilnik.

Pravilnik za hišne ljubljenčke:

  • Ni dovoljeno imeti več kot enega psa na sobo naenkrat.
  • Živali morajo biti v javnih prostorih hotela na povodcu ali v nosilcu.
  • V sobah živali ne smejo ostati brez nadzora ter ne smejo spati na postelji/kavču
  • Živali morajo biti sobno čiste – hotel si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov čiščenja, v kolikor žival opravi potrebo v sobi
  • Zaradi varnosti sobarica ne bo očistila sobe, če je v njej žival brez nadzora. V kolikor se z živaljo nahajate v sobi, jo privežite na povodec oziroma zavarujte na drug način (kletka, nosilec).
  • Lastnik je odgovoren za morebitne poškodbe (tako materialne kot telesne) in madeže, ki jih povzročijo živali. Biohotel St. Daniel si pridržuje pravico do zahteve po povračilu stroškov oziroma zahteve po plačilu dodatne nočitve (zaradi nezmožnosti oddaje sobe) ter lahko od lastnika živali zahteva popravilo ali zamenjavo poškodovanih stvari.
  • Prosimo vas, da upoštevate prisotnost drugih gostov ter omejite hrup, ki bi ga lahko povzročila žival. V kolikor ne boste omejili hrupa, vas bomo prosili, da hotel predčasno zapustite.
  • Lastnik je odgovoren za ohranjanje čistoče za svojimi ljubljenčki na hotelskih površinah.
  • Pridržujemo si pravico, da za neprijavljenega hišnega ljubljenčka zaračunamo 100,00 €.

ST. DANIELHRUŠEVICA 1B, 6222 ŠTANJEL,SLOVENIJA, EU

Rezerviraj